Wykonanie inwentaryzacji często kojarzone jest jako czasochłonna czynność. Dzięki nowoczesnym programom komputerowym można jednak znacznie je usprawnić i wyeliminować ryzyko błędów.

Inwentaryzacja – co to jest?

Pojęcie inwentaryzacji odnosi się do czynności rachunkowych polegających na spisie z natury składników majątkowych wraz ze źródłami ich pochodzenia. Dzięki temu można ustalić faktyczny stan majątkowy na konkretny dzień i uzyskane wyniki porównać z tymi w dokumentacji oraz zebranymi podczas poprzedniego spisu.

Inwentaryzacja dotyczy różnego rodzaju składników majątkowych, między innymi:
– Towarów handlowych,
– Gotowych wyrobów,
– Materiałów – podstawowych i pomocniczych,
– Produkcji w toku,
– Odpadów,
– Braków.

Inwentaryzacja dodatkowo obejmuje salda z kontrahentami oraz weryfikację stanu ewidencyjnego aktywów i pasywów.

Jak prowadzić inwentaryzację?

Inwentaryzacja może być prowadzona różnymi metodami. Kiedyś robiono ją ręcznie, natomiast obecnie coraz częściej w tym celu używane są systemy informatyczne oraz sprzęt elektroniczny.

Wykorzystując program do inwentaryzacji wyposażenia, można łatwiej wykonać spis z natury, ponieważ czynności w dużej mierze są wtedy zautomatyzowane. Przekłada się to na szereg dodatkowych korzyści dla firmy wybierającej taką metodę inwentaryzacji.

Jako programy do inwentaryzacji wyposażenia mogą być stosowane między innymi systemy do zarządzania majątkiem trwałym firmy, programy magazynowe, czyli WMS. Również oferują je programy klasy ERP.

Jak działają programy do inwentaryzacji?

W celu przeprowadzenia zautomatyzowanej inwentaryzacji z użyciem oprogramowania komputerowego konieczne jest zastosowanie odpowiedniego oznakowania składników majątku. W tym celu stosuje się głównie kody kreskowe albo etykiety RFID.

Podczas przeprowadzania inwentaryzacji stosuje się czytniki kodów kreskowych albo kolektory danych. Następnie pracownik skanuje kody kreskowe albo odczytuje informacje zawarte na etykietach RFID wyposażenia w firmie, a informacje te przekazywane są od razu do oprogramowania.

Dzięki temu program do inwentaryzacji wyposażenia pozwala na łatwe porównanie danych znajdujących się w bazie z danymi zebranymi podczas spisu z natury. Po zebraniu wszystkich informacji można przygotować sprawozdanie.

Zalety korzystania z programów do inwentaryzacji

Przede wszystkim programy do inwentaryzacji wyposażenia znacznie usprawniają spis z natury, ponieważ nie wymagają prowadzenia go ręcznie.

Automatyzacja inwentaryzacji przekłada się wtedy na oszczędność czasu, a także mniejsze ryzyko związane z pojawieniem się błędów.

Więcej informacji znajdziesz na stronie program do inwentaryzacji wyposażenia.

https://e-szczawnica.org/ogrzewacz-gazowy-na-taras-cieplo-gdziekolwiek-jestes/ https://atmlive.pl/niezapomniane-chwile-na-tarasie-odkryj-tajemnice-ogrzewania-gazowego/ https://zyciesiedleckie.pl/pl/377_polecamy/45176_jak-wybrac-najlepsze-ubezpieczenie-szkolne-poradnik-dla-rodzicow.html